Kā jaunu darbības virzienu Sigma Motora ir uzsācis auto virsbūvju krāsošanu mūsdienu prasībām atbilstošā krāsošanas iecirknī. Tas nozīmē, ka uzņēmums veic pilnīgi visus auto virsbūves defekta atjaunošanai nepieciešamos darbus no remonta sākuma līdz remonta beigām. Visas remontam nepieciešamās darbības tiek veiktas Sigma Motors iekšējā vidē, izmantojot uzņēmuma iekšējos resursus, pretstatā daudziem citiem autoservisiem, kuri paši ar virsbūves krāsošanu nenodarbojas, bet to uztic citiem. Līdz ar to auto virsbūves remontdarbiem tiek pievērsta lielāka uzmanība un to secīga, akurāta izpilde tiek augstāk kontrolēta, kā rezultātā tiek sasniegts augsta līmeņa rezultāts attiecībā uz auto vizuālo tēlu.